Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 3588 Β΄/26-09-2019 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ.144869/Δ2/18-09-2019 Υ.Α. με θέμα:

«Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2019-2020». Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, για το σχολικό έτος 2019-2020 η Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών Γυμνασίου περιλαμβάνει τα μαθήματα:

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,

Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά.

                                                        

Τα σχετικά μαθήματα γίνονται από 14.30 έως 17.00 μμ στο 1ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου. Κριτήριο για την επιλογή των μαθητών αποτελεί η επίδοσή τους. Για την εγγραφή τους στα σχετικά τμήματα απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του γονέα – κηδεμόνα, η οποία πρέπει να κατατεθεί στη διεύθυνση του σχολείου μας ως την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019, στις 9.00 πμ.

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε τη συμμετοχή του παιδιού σας στο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας, παρακαλούμε ζητήστε από το σχολείο την υπεύθυνη δήλωση ή τυπώστε την  πατώντας εδώ  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Leave a Comment