Στα πλαίσια της προσπάθειας μας να κάνουμε κοινωνούς του πολιτισμού και της ιστορίας μας τους ευρωπαίους επισκέπτες μας, φροντίσαμε ώστε όλοι οι μαθητές και από τις πέντε χώρες της Ευρώπης που μας επισκέφθηκαν να συμμετέχουν τιμητικά στην παρέλαση.Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά μας που παρέλασαν. Και του χρόνου!

Leave a Comment