Στις 25 Μαρτίου 2019, σύσσωμες οι ευρωπαϊκές σχολικές ομάδες συμμετέχουν στον εορτασμό της Εθνικής μας επετείου

παίρνοντας μέρος στην παρέλαση μαζί με την πολυπληθή σχολική ομάδα του 2ου Γυμνασίου. Η κίνηση αυτή, που θεωρήθηκε ως ένδειξη σεβασμού και αναγνώρισης της συνεισφοράς του ελληνικού Έθνους στη διαμόρφωση της κοινής ευρωπαϊκής μας ταυτότητας, χαιρετίστηκε από τους πολίτες και τις αρχές του Αγίου Νικολάου με ενθουσιασμό και, κατά γενική ομολογία , συνέβαλε στη διάχυση των σκοπών και των στόχων του προγράμματος και στη δημιουργία ενός θερμού κλίματος αποδοχής και αλληλεγγύης. Για την έγκρισή της πήραμε ειδική άδεια από τη ΔΔΕ Λασιθίου. Οι μαθητές από τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Ρουμανία, την Πορτογαλία και τη Γαλλία είχαν μεριμνήσει για την προμήθεια ομοιόμορφης ενδυμασίας και πήραν μέρος στην παρέλαση κρατώντας τη “σημαία” της Europia. Θεωρούμε τη συμμετοχή αυτή ως την πιο σημαντική δραστηριότητα παρουσίασης του προγράμματος και διάχυσης των αποτελεσμάτων του. 


ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας [έκδοσης, ιστοσελίδας, ταινίας κλπ] δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό”.