Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο σχολείο μας το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019, από 10.30π.μ  έως 15.00 μ.μ, επιμορφωτική ημερίδα καθηγητών δευτεροβάθμιας για τις μαθησιακές δυσκολίες. Η ημερίδα οργανώθηκε από τον Συντονιστή Παιδαγωγικής Ευθύνης των σχολείων της πόλης κ. Πανσεληνά, σε συνεργασία με τη Συντονίστρια Ειδικής Αγωγής Κρήτης κ. Γιγουρτάκη, τους Συντονιστές Μαθηματικών Κρήτης κ. Κανέλλο και κ. Καλυκάκη καθώς και την Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕΚΕΣ Κρήτης Κ. Βιδάκη.

Την επιμόρφωση παρακολούθησαν πολλοί εκπαιδευτικοί διαφορετικών ειδικοτήτων από τα σχολεία του Αγίου Νικολάου.

 

Leave a Comment