Ολοκληρώθηκε το Σάββατο 14/3/15  το σεμινάριο για τους καθηγητές του σχολείου μας από το ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ, με θέμα «Εκπαίδευση και Καινοτομία». Οι 25 ώρες διδασκαλίας και εργαστηριακής άσκησης πραγματοποιήθηκαν στις 13-14/2/15 και στις 13-14/3/15, με εισηγήτρια την καθηγήτρια του Παιδαγωγικού τμήματος του Αθηνών κ. Ε. Μαυρικάκη.

Leave a Comment