Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου δόθηκαν τα βιβλία στους μαθητές του 2ου Γυμνασίου. Η Α’ ταξη πήρε 31 βιβλία, η Β’ τάξη 21 βιβλία και η Γ’ τάξη 19 βιβλία. Παρακαλούνται οι μαθητές να ελέγξουν την λίστα των βιβλίων και να δουν εάν τους λείπει κάποιο.

Leave a Comment