Το σχολείο του παιδιού σας έχει δημιουργήσει δικτυακό τόπο στη διεύθυνση: www.2gymagni.gr
Με την προϋπόθεση:
ότι δεν θίγονται προσωπικά δεδομένα όπως κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο παιδί μου, για παράδειγμα το όνομα, τη διεύθυνση της οικίας μας, το τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή κινητό), τα ενδιαφέροντα, επιδόσεις στο σχολείο, κ.ο.κ. σύμφωνα και με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ,δηλώνω ότι επιτρέπω στον υπεύθυνο της ιστοσελίδας του σχολείου και σχετικά με πιθανή εμφάνιση του παιδιού μου, να εμφανίζεται με την παραπάνω προϋπόθεση  στο site :   www.2gymagni.gr