ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Χρησιμοποιήσατε εκπαιδευτικό υλικό από την ιστοσελίδα του σχολείου για τη διδασκαλία τοπικής ιστορίας; (Κυκλώστε τη σωστή απάντηση)

ΝΑΙ                             ΟΧΙ

 

 

 

 

Αν απαντήσατε NAI στην παραπάνω ερώτηση, προσδιορίστε από ποια/ες ενότητα/ες χρησιμοποιήσατε υλικό (Κυκλώστε την απάντηση/τις απαντήσεις)

Ιστορία του σχολείου

Ρούσσος Κούνδουρος

Εκκλησία Αγίου Νικολάου

 

 

 

Πόσες διδακτικές ώρες εφαρμόσατε στην τάξη το διδακτικό υλικό ανά τρίμηνο; (Κυκλώστε τη σωστή απάντηση)

1

2

3

4

Περισσότερες από 4

 

 

 

Σε ποια τμήματα του σχολείου χρησιμοποιήσατε το υλικό αυτό;

…………………………………………………………………………………………………………………………………