Στο πλαίσιο του νέου μας προγράμματος Erasmus+ KA122, που αφορά τους σεισμούς και γενικότερα τις φυσικές καταστροφές, πραγματοποιήσαμε την πρώτη μας εκπαιδευτική δραστηριότητα. Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Κ. Αφορδακό, Ανθυποπυραγό, ο οποίος επισκέφθηκε το σχολείο μας στις 8 Νοεμβρίου 2023 και ενημέρωσε τους μαθητές/τις μαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς της ομάδας μας για τον τρόπο διαχείρισης φυσικών καταστροφών.


ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας [έκδοσης, ιστοσελίδας, ταινίας κλπ] δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό”.