Ακριβές αντίγραφο από την Πράξη 6 του Βιβλίου Πράξεων της Διευθύντριας

του 2ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου

 

Σήμερα, Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022 και ώρα 10.00 μμ συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την πράξη 4/14.03.2022 της Διευθύντριας του Σχολείου για την αποσφράγιση των προσφορών για τη μετακίνηση της περιβαλλοντικής ομάδας του σχολείου στη Σαντορίνη, από 12 έως 14 Μαΐου2022.

Η επιτροπή διαπίστωσε πως έχουν κατατεθεί 4 προσφορές. Η χαμηλότερη τιμή κάθε προσφοράς, με βάση την προκήρυξη του σχολείου και τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί σε αυτήν, έχει ως εξής:

  • Vai travel: 229 ευρώ ανά άτομο
  • Web Reservations: 255
  • Kaldi tours: 245
  • Landmarks: 269

 

 Η επιτροπή διαπίστωσε ότι η πιο συμφέρουσα είναι η 1προσφορά και ομόφωνα αποφάσισε να αναθέσει τη μετακίνηση στο γραφείοVai travel(ενστάσεις ως την Τρίτη 22/03/22, στις 14.00.μμ).

Κλείνεται η πράξη και υπογράφεται ως ακολούθως:

Δείτε τις προσφορές.Πατήστε εδώ