ΤΜΗΜΑ Α1

Θεματική:ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ

Υποθεματική: Ανθρώπινα Δικαιώματα

 

Θεματική: ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ-ΕΥ ΖΗΝ

Υποθεματική: Οδική Ασφάλεια

 

Θεματική: ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υποθεματική: Παγκόσμια και τοπική φυσική κληρονομιά

 

Θεματική: ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Υποθεματική: Εκπαιδευτική Ρομποτική

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑ Α2, Α3

Θεματική:ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ

Υποθεματική: Ανθρώπινα Δικαιώματα

 

Θεματική: ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ-ΕΥ ΖΗΝ

Υποθεματική: Οδική Ασφάλεια

 

Θεματική: ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υποθεματική: Βιολογικά προϊόντα

 

Θεματική: ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Υποθεματική: Ασφαλές διαδίκτυο

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑ Β1, Β2, Β3

Θεματική: ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ-ΕΥ ΖΗΝ

Υποθεματική: Γνωρίζω το σώμα μου

 

Θεματική: ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υποθεματική: Φυσικές καταστροφές

 

Θεματική: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ

Υποθεματική:Εθελοντισμός

 

Θεματική: ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Υποθεματική:European School Radio

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑ Γ1, Γ2, Γ3

 

Θεματική: ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υποθεματική: Παγκόσμια και τοπική πολιτιστική κληρονομιά: Επαγγέλματα που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά

 

Θεματική: ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ-ΕΥ ΖΗΝ

Υποθεματική: Ψυχική και συναισθηματική υγεία – πρόληψη: Αυτογνωσία

 

Θεματική: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ

Υποθεματική: Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα: Στερεότυπα, ΣΕΠ υπό την οπτική των φύλων

 

Θεματική: ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Υποθεματική: Επιχειρηματικότητα, Αγωγή Σταδιοδρομίας, Γνωριμία με επαγγελματα: Μικρός επιχειρηματίας