Δευτέρα, 20/9/2021, ώρα 18.30 μ.μ

Παρακαλούμε να συνδεθείτε στην ψηφιακή αίθουσα της Διευθύντριας του σχολείου κ. Τουτουδάκη Μαρίνας,

ακολουθώντας τις οδηγίες που σας έχουν αποσταλεί εγγράφως.

Διεύθυνση αίθουσας: 

https://minedu-secondary.webex.com/meet/mtoutoud

 

Σύνδεση από σταθερό τηλέφωνο

211 9902394 ή 211 1981029  (Κωδικός:121 948 0714 ##)