Από 12 έως 15 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας η θεματική εβδομάδα. Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Κατάσο Θεόδωρο, Δ/ντή Γυναικολογικής κλινικής ΓΝΑΝ, την κ. Λαμπράκη Μαρίζα, Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της 7ης ΥΠΕ, την κ. Ζωή Ηρώ Νικολάου, ψυχολόγο της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας, τον κ. Στεφανάκη Αντώνιο και τον κ. Στεφανάκη Γεώργιο, εκπαιδευτές οδηγών, για τη συμβολή τους στην επιτυχία των δράσεων που οργανώσαμε.

Leave a Comment