ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

  Όνομα-Επώνυμο μαθητή/τριας

  Ημερομηνία γέννησης

  Ιθαγένεια (πχ ελληνική,αλβανική,βουλγαρική,...)

  Όνομα-Επώνυμο πατέρα

  Όνομα-Επώνυμο μητέρας (Το επώνυμο όπως αναφέρεται στην ταυτότητα ή το διαβατήριό της)

  Επάγγελμα πατέρα

  Ονοματεπώνυμο 1ου κηδεμόνα (Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων 1ος κηδεμόνας είναι εκείνος που έχει την επιμέλεια)

  Ονοματεπώνυμο 2ου κηδεμόνα

  Διεύθυνση (Οδός-Αριθμός-Ταχ.Θυρίδα,αν υπάρχει-Περιοχή-ΤΚ)

  Τηλέφωνο ΣΤΑΘΕΡΟ

  Τηλέφωνο KINHTO (πατέρα)

  Τηλέφωνο KINHTO (μητέρας)

  Email 1ου κηδεμόνα (Απαραίτητο για να δέχεστε ενημερώσεις.Με την συμπλήρωσή του αποδέχεστε την ηλεκτρονική επικονωνία με το σχολείο)

  Email 2ου κηδεμόνα (Με την συμπλήρωσή του αποδέχεστε την ηλεκτρονική επικονωνία με το σχολείο)

  Ο μαθητής θα μετακινείται από και προς το σχολείο με σχολικό ή λεωφορείο του ΚΤΕΛ;
  Αν ναι,από πού,ποια στάση και πόσα μέτρα απέχει από την οικία του.

  Πόσα χρόνια έχει φοιτήσει ο μαθητής/τρια σε ελληνικό σχολείο; (αφορά μόνο αλλοδαπούς μαθητές)

  Συμμετοχή σε εκδηλώσεις με ανάρτηση φωτό ή videoΓΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

  Ο ΔΗΛΩΝ/Η ΔΗΛΟΥΣΑ
  Ονοματεπώνυμο-Αριθ.Αστυν.Ταυτότητας ή Διαβατηρίου