Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Κ. Αφορδακό, Ανθυποπυραγό, ο οποίος επισκέφθηκε το σχολείο μας στις 8 Νοεμβρίου και ενημέρωσε τους μαθητές/τις μαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς για τον τρόπο διαχείρισης φυσικών καταστροφών