Στο πλαίσιο του προγράμματος Generation Next πραγματοποιούνται σε εξωδιδακτικό χρόνο στο σχολείο μας μια σειρά από εκπαιδευτικά εργαστήρια STEM

(Science,Technology, Engineering, Mathematics) με σκοπό οι μαθητές μας να έρθουν σε επαφή με τη βιωματική μάθηση και με βασικές έννοιες της τεχνολογίας, της μηχανικής και του προγραμματισμού.

Ο στόχος του προγράμματος είναι να φέρει σε επαφή τη σχολική κοινότητα με την τοπική κοινωνία, δίνοντας ώθηση στους μαθητές να συντάξουν ερευνητικές ομάδες για να διερευνήσουν αληθινά προβλήματα της τοπικής κοινωνίας, με σκοπό να παρέχουν τεχνολογικές λύσεις. Σε μια σειρά μαθημάτων STEM οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σε μια ποικιλία επιστημονικών πεδίων και να εξοικειωθούν με τα τεχνολογικά εργαλεία του μέλλοντος.

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της βιωματικής και ομαδοσυνεργατικής μάθησης. Μέσα από αυτή τη διαδικασία οι μαθητές γνωρίζουν βιωματικά την επιστημονική μέθοδο, συνδυάζουν τη θεωρία με την πράξη και καλλιεργούν την κοινωνική τους συνείδηση. Ακολουθώντας τα βήματα της διερευνητικής μάθησης δρουν ως επιστήμονες, οι οποίοι εντοπίζουν, κατανοούν και ερευνούν τους τρόπους επίλυσης ενός προβλήματος, αλλά και ως εφευρέτες, αξιοποιώντας σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία για να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μια λύση. Συνδυάζοντας τη θεωρία με την πράξη, οι μαθητές αναλαμβάνουν επίσης τον ρόλο ενός μηχανικού, κατασκευάζοντας και προγραμματίζοντας την κατασκευή τους. Γνωρίζουν έτσι από πρώτο χέρι τα βήματα της επιστημονικής μεθόδου και της υλοποίησης μιας ομαδικής εργασίας. Ενθαρρύνονται επίσης να εμπλέξουν την τοπική κοινωνία και τους τοπικούς φορείς στη δημιουργία και την εφαρμογή της τεχνολογικής λύσης τους. Με αυτό τον τρόπο αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες και δρουν ως ενεργά μέλη της τοπικής κοινωνίας.

Συγχαίρουμε τους μαθητές και τις μαθήτριες που αφιερώνουν τον ελεύθερό τους χρόνο σε μια τέτοια δημιουργική δραστηριότητα, καθώς και την καθηγήτρια πληροφορικής του σχολείου μας κ. Ειρήνη Νικητάκη για τη διοργάνωση των μαθημάτων.