Συνεχίζοντας τις δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που διοργανώνει φέτος το σχολείο μας,

τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου μαθητές και μαθήτριες της Γ΄τάξης συμμετείχαν στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα Green Future,που υλοποιείται με ευθύνη του μη κερδοσκοπικού περιβαλλοντικού οργανισμού WE4ALL.Στόχος του προγράμματος είναι να μάθουν τα παιδιά να σέβονται το περιβάλλον και να δρούν θετικά,δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για ένα πιο βιώσιμο μέλλον,παρακινώντας παράλληλα και τους μεγάλους να κάνουν το ίδιο.

Μέσα από μια διαδραστική παρουσίαση από τους ειδικούς του οργανισμού, οι μαθητές και οι μαθήτριες μπόρεσαν να εκφραστούν ελεύθερα, να τοποθετηθούν και να θέσουν ερωτήσεις για διάφορα περιβαλλοντικά ζητήματα που τους απασχολούν.  Το πρόγραμμα εστίασε σε ορισμένα πιο σύνθετα περιβαλλοντικά ζητήματα όπως είναι η σπατάλη τροφίμων (Food Waste), η βιομηχανία της γρήγορης μόδας (Fast Fashion), η εντατική γεωργία, η εντατική κτηνοτροφία και η υπεραλίευση, η ανακύκλωση και η ορθή υλοποίησή της, η δεντροφύτευση και τα οφέλη της φύτευσης δέντρων.

Ευχαριστούμε τα μέλη της ομάδας We4all για την εξαιρετική παρουσίαση. Συγχαίρουμε, επίσης, τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ2 τάξης για την υπεύθυνη στάση και τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετώπισαν τη δράση αυτή και τα σημαντικά θέματα τα οποία αφορούσε