Ακριβές αντίγραφο από την Πράξη 5 του Βιβλίου Πράξεων της Διευθύντριας

του 2ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου

 

Σήμερα, Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022 και ώρα 10.00 μμ συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την πράξη 4/14.03.2022 της Διευθύντριας του Σχολείου για την αποσφράγιση των προσφορών για τη μετακίνηση της Γ τάξης του σχολείου σταΧανιά, από 14 έως 15 Απριλίου 2022.

Η επιτροπή διαπίστωσε πως έχουν κατατεθεί 4 προσφορές. Η χαμηλότερη τιμή κάθε προσφοράς, με βάση την προκήρυξη του σχολείου και τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί σε αυτήν, έχει ως εξής:

  • Le Grand:58 ευρώ ανά άτομο
  • Vai travel:69
  • Landmarks:74
  • Eurotrans:  62

 Η επιτροπή διαπίστωσε ότι η πιο συμφέρουσα είναι η1η προσφορά και ομόφωνα αποφάσισε να αναθέσει τη μετακίνηση στο γραφείοLe Grand(ενστάσεις ως την Τρίτη 22/03/22, στις 14.00 μμ).

Κλείνεται η πράξη και υπογράφεται

Δείτε τις προσφορές.Πατήστε εδώ