Η Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος που εδρεύει στη Σητεία Κρήτης, πατρίδα του Βιτσέντζου Κορνάρου,

στοχεύοντας μεταξύ άλλων στη μελέτη και προβολή του έργου του ποιητή, προκηρύσσει τον 1ο Παγκρήτιο Μαθητικό Διαγωνισμό για το σχολικό έτος 2021-2022 στις κατηγορίες: ΠΟΙΗΣΗ και ΔΙΗΓΗΜΑ.

Ο Ερωτόκριτος του Βιτσέντζου Κορνάρου, εμβληματικό έργο της κρητικής Αναγέννησης και αναπόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής ποιητικής παράδοσης, εξακολουθεί να αποτελεί μέχρι σήμερα πηγή έμπνευσης και δημιουργίας. Η φιλία, η φρόνηση, η εμπιστοσύνη, η αδελφική αφοσίωση, η αγάπη, η προσήλωση στην ιδέα του αυτεξούσιου, η έννοια της τιμής και της προσωπικής αξιοπρέπειας και ο έρωτας είναι μερικά από τα θέματα που διαπλέκονται αρμονικά στον Ερωτόκριτο και συνθέτουν το πνεύμα και το ύφος της εποχής της Αναγέννησης.

Το φετινό θέμα του διαγωνισμού εστιάζει στη δύναμη του έρωτα. Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την επισήμανση και με αφορμή τους παρακάτω στίχους:

«Γρικήσετε του Έρωτα, θαμάσματα τά κάνει.

Eις-ε θανάτους εκατό, όσοι αγαπούν, τσι βάνει·

πληθαίνει τως την όρεξη, και δύναμη τως δίδει·

μαθαίνει τσι να πολεμού’ σ’ τση νύκτας το σκοτίδι».

Α, 529-532

«Τὴ λαμπυράδα τῆς φωτιᾶς ὀρέχτηκα κ’ ἐθώρου

κ’ ἐσίμωσα κ’ ἐκάηκα, νὰ φύγω δὲν ἐμπόρου».

Β, 531

οι μαθητές καλούνται να εμπνευστούν και να συνθέσουν ελεύθερα μία πρωτότυπη λογοτεχνική δημιουργία με τη μορφή ποιήματος ή διηγήματος.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1) Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου και Α΄τάξης Γενικών Λυκείων (Ημερησίων και Εσπερινών) και ΕΠΑΛ.

2) Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων των ανήλικων μαθητών/τριών για τη συμμετοχή τους.

3) Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει δυο κατηγορίες: Ποίηση και Διήγημα. Κατηγορία εφηβικού διηγήματος Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να συμμετάσχει ατομικά με ένα διήγημα στην ελληνική γλώσσα, το οποίο θα ανταποκρίνεται στη θεματική του διαγωνισμού.

β) Κατηγορία εφηβικής ποίησηςΚάθε μαθητής/τρια μπορεί να συμμετάσχει ατομικά με ένα ποίημα στην ελληνική γλώσσα, το οποίο θα ανταποκρίνεται στη θεματική του διαγωνισμού.

4) Τα ποιήματα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους 30 στίχους, τα διηγήματα έως 1500 λέξεις και να είναι δακτυλογραφημένα σε υπολογιστή (όχι χειρόγραφα). Το μέγεθος των χαρακτήρων θα είναι σε όλα 14.

5) Ο ίδιος διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα συμμετοχής και στις δύο κατηγορίες, αρκεί να πληροί τους απαραίτητους όρους συμμετοχής για κάθε είδος.

6) Οι συμμετοχές είναι ατομικές. Συλλογικά έργα θα αποκλείονται.

7) Η συμμετοχή γίνεται εν γνώσει των κηδεμόνων των μαθητών μαθητών/τριών και τα έργα συντάσσονται εκτός ωρολογίου προγράμματος.

8) Κάθε λογοτεχνικό έργο υποβάλλεται σε τέσσερα (4) δακτυλογραφημένα αντίτυπα (από υπολογιστή), με το ψευδώνυμο του συμμετέχοντα στο πάνω δεξιό μέρος της πρώτης σελίδας.

9) Το ψευδώνυμο που θα χρησιμοποιήσει ο κάθε μαθητής πρέπει να είναι μονολεκτικό, γραμμένο στα ελληνικά (π.χ. Ίριδα, Ωρίων, Άστρο κ.ά)

10) Το πραγματικό ονοματεπώνυμο του μαθητή, η διεύθυνση κατοικίας του, το τηλέφωνό του (σταθερό και κινητό), e-mail, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του

σχολείου του, πρέπει να βρίσκονται σε κλεισμένο μικρότερο φάκελο που εξωτερικά θα έχει μόνο το ψευδώνυμο, τον τίτλο του έργου του και την κατηγορία (π.χ. ποίηση, διήγημα).

11) Τα κείμενα πρέπει να αποστέλλονται μέσα σε απλούς φακέλους από τις Διευθύνσεις των Γυμνασίων ή Λυκείων (Γενικών και Επαγγελματικών), με

ταχυδρομείο ή εταιρεία ταχυμεταφορών, έως το Σάββατο 26 Μαρτίου 2022 (ημερομηνία γέννησης του Βιτσέντζου Κορνάρου), στη διεύθυνση: Βιτσέντζου

Κορνάρου, & Καζαντζάκη 97, Σητεία, 72300, υποχρεωτικά με την ένδειξη: Για τον Παγκρήτιο Μαθητικό Διαγωνισμό ποίησης «Βιτσέντζος Κορνάρος» ή Για τον Παγκρήτιο Μαθητικό Διαγωνισμό διηγήματος «Βιτσέντζος Κορνάρος». Στη θέση του αποστολέα στον εξωτερικό μεγάλο φάκελο να σημειωθεί ΜΟΝΟ ΤΟ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ.

12) Τελευταία ημερομηνία αποστολής των έργων ορίζεται το Σάββατο 26 Μαρτίου 2022.

13) Η Στέγη Βιτσέντζου Κορνάρου έχει το δικαίωμα δημοσίευσης των έργων για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς. Στην περίπτωση δημοσίευσης, θα ζητείται υπεύθυνη δήλωση από τον γονέα/κηδεμόνα του μαθητή ή της μαθήτριας ότι δέχεται τη δημοσίευση σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο του κειμένου που βραβεύτηκε. Διευκρινίζεται ότι δε θα υπάρχουν χρηματικά έσοδα για τη Στέγη από τα υποβληθέντα έργα, η χρήση των οποίων θα είναι μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Τα απεσταλμένα έργα δεν επιστρέφονται.

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ.

ΒΡΑΒΕΙΑ

1) Τα βραβεία για τους/τις νικητές/νικήτριες θα είναι τρία (3) κατά σειρά επιτυχίας ανά κατηγορία (Ποίηση-Διήγημα) και θα απονεμηθούν ως εξής:Στον/ην πρώτο/η νικητή/τρια 200 ευρώ και λογοτεχνικά βιβλία. Στον δεύτερο/η νικητή/τρια 150 ευρώ και λογοτεχνικά βιβλία. Στον τρίτο/η νικητή/τρια 50 ευρώ και λογοτεχνικά βιβλία.

Επίσης, η Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος θα διαθέσει στη Βιβλιοθήκη των σχολείων των δύο πρώτων νικητών συλλογή βιβλίων.

2) Θα απονεμηθούν τιμητικές διακρίσεις στους μαθητές και στις μαθήτριες που το έργο τους θα αξιολογηθεί από την 4η έως τη 10η θέση και οι οποίοι, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να παρευρίσκονται στην τελετή βράβευσης.

3) Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν ηλεκτρονικά στο σχολείο τους Τιμητική Βεβαίωση Συμμετοχής.

4) Τα έξοδα διαμονής (έως τρεις ημέρες) των τριών πρώτων νικητών ανά κατηγορία και των κηδεμόνων τους στη Σητεία, προκειμένου να παρευρεθούν στην εκδήλωση βράβευσης, θα καλυφθούν από τη Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος.

5) Η απονομή των Βραβείων του διαγωνισμού θα γίνει σε ειδική εκδήλωση. Η ανακοίνωση της ακριβούς ημερομηνίας και του χώρου βράβευσης θα γίνει ταυτόχρονα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού.

6) Οι μαθητές που θα διακριθούν θα ενημερωθούν εγκαίρως τηλεφωνικώς για την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο απονομής των βραβείων τους.

5) Στους διακριθέντες μαθητές που δεν θα συμμετέχουν στην επίσημη τελετή βράβευσης, οι έντυπες τιμητικές διακρίσεις θα αποσταλούν ηλεκτρονικά/ ταχυδρομικώς.

7) Η Οργανωτική Επιτροπή του διαγωνισμού αποτελείται από τα επτά μέλη του Διαχειριστικού Συμβουλίου της Στέγης: Γαλανάκη Γεώργιο, Ανηψητάκη Αντώνιο,

Γιαννακάκη Μαρία, Ζαγκότη Αθανάσιο, Ζερβάκη Γεώργιο, Κατηφόρη Μαριάννα και Φουστέρη Σοφία.

8) Τα έργα θα αξιολογηθούν από λογοτέχνες, ακαδημαϊκούς και φιλολόγους που συνεργάζονται με τη Στέγη και ορίζονται από την Οργανωτική Επιτροπή.

Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον Διαγωνισμό δύναται να γίνει μέσω των σχολείων κατά τρόπο θεμιτό και πρόσφορο μέσα στο πλαίσιο του ανοίγματος του σχολείου στην τοπική κοινωνία και της διασύνδεσής του με τους κοινωνικούς φορείς.

Η διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση έργων που έχουν αποσταλεί και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων /ουσών μαθητών/τριών (και κατά τα ισχύοντα στον ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα, ΦΕΚ 25, τ. Α΄, 04.03.1993

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό στο τηλέφωνο 6936495404 (Φουστέρη Σοφία), στην

ιστοσελίδα: https://www.vitsentzoskornaros.org/ και στο e-mail της Στέγης: info@vitsentzoskornaros.org