Σε δύσκολες-πρωτόγνωρες περιόδους, όπως στην πανδηµία, αλλάζει η καθηµερινότητά µας, οι συνήθειές µας, ο τρόπος που επικοινωνούµε και συσχετιζόµαστε µε τους άλλους.

Περισσότερα…