Αόριστος Διαρκείας

Past Continuous – Αόριστος Διαρκείας  Σχηματισμός: was / were + present participle (I was playing/was I playing?/I wasn’t playing) Παράδειγμα: was + listen + ing = was listening Περιγράφουμε μια πράξη: 1.  Που συνέβαινε σε μια συγκεκριμένη στιγμή στο παρελθόν (δεν γνωρίζουμε πότε άρχισε, δεν γνωρίζουμε πότε τελείωσε): At 8 o’clock last night father was watching a news…

Περισσότερα

Απλός Αόριστος

Simple Past – ΑΟριστος ΑπλΟς Περιγράφουμε πράξεις: 1.  Που γνωρίζουμε πότε έγιναν: Mum went to work at 8.00 o’clock in the morning. (γνωρίζουμε ακριβώς πότε έγινε η πράξη) My sons all finished the local Junior and Senior High School ( γυμνάσιο/λύκειο) of Castella in the early 2000. (γνωρίζουμε πότε έγινε η πράξη) Mitroglou scored his 15th goal for…

Περισσότερα

Ψυχολογική Υποστήριξη Οικογενειών Παιδιών και Εφήβων

Κατεβάστε το ηλεκτρονικό έντυπο με τίτλο “Μένουμε σπίτι….Συνδε-Δεμένοι” του Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μένουμε σπίτι… Συνδε-∆εμένοι  

Περισσότερα