Η ρομποτική στο σχολείο μας

Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης STEM 2.0 από την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning, το σχολείο μας είναι ένα από τα 70 Γυμνάσια σε πανελλαδικό επίπεδο, το οποίο παρέλαβε εξοπλισμό για τη δημιουργία project προσανατολισμένων στη μέθοδο STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά).

Περισσότερα