Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης STEM 2.0 από την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning, το σχολείο μας είναι ένα από τα 70 Γυμνάσια σε πανελλαδικό επίπεδο, το οποίο παρέλαβε εξοπλισμό για τη δημιουργία project προσανατολισμένων στη μέθοδο STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά).

Η επιλογή των σχολείων έγινε με κριτήρια eTwinning και οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί θα παρακολουθήσουν σεμινάρια σε θέματα STEM, έτσι ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και μέχρι το τέλος της δράσης να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές. Συνολικά συμμετέχουν 280 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανάμεσα στα οποία 2 μόνο Γυμνάσια από την Κρήτη: το 2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου και το 4ο Γυμνάσιο Ηρακλείου.

Η μέθοδος STEM παρέχει ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενθαρρύνοντας τα παιδιά να απαντούν σε ερωτήματα και να εμπλέκονται σε παιγνιώδεις δραστηριότητες με θέματα την επιστήμη, τα μαθηματικά, τη μηχανική και την τεχνολογία. Η Ε.Υ.Υ θα διατηρήσει τα δικαιώματα του εξοπλισμού για περίοδο ενός σχολικού έτους και στη συνέχεια θα μεταφερθούν στα σχολεία.

Ο εξοπλισμός που παραλάβαμε περιλαμβάνει εκπαιδευτικό πακέτο STEM: Gigo Micro:Bit Compatible Robots και πλακέτα micro:bit, με τα οποία οι μαθητές μαθαίνουν τη χρήση του προγραμματισμού σε γραφικό περιβάλλον. Παράλληλα, με τους κινητήρες και τους αισθητήρες που περιλαμβάνονται στο πακέτο και που θα τοποθετήσουν στις κατασκευές τους, μπορούν να μάθουν τη μηχανική δομή, την μετάδοση, τις αρχές τηλεσκόπησης κλπ.

 

 

Είμαστε έτοιμοι να αξιοποιήσουμε τη νέα αυτή πρόκληση για ένα νέο ταξίδι στον κόσμο της γνώσης!!!!

 

Leave a Comment