Τσεκάροντας το παραπάνω πλαίσιο δηλώνετε ότι με ατομική σας ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986,τα στοιχεία που συμπληρώσατε και θα υποβάλετε στο σχολείο είναι πλήρη και ακριβή,αφορούν το παιδί σας και παρέχονται προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή του στο 2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου Κρήτης.