Φιλόλογος Ειδ. Αγωγής ΠΕ 02.50

Τα ραντεβού ενημέρωσης γονέων-κηδεμόνων για το τμήμα ένταξης θα κλείνονται στη σελίδα του κ.Παναγιώτη Αβτζή. Η ενημέρωση θα γίνει από τους καθηγητές του τμήματος στην ηλεκτρονική αίθουσα του. Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στην συγκεκριμένη σελίδα.