Φιλόλογος ΠΕ 02.50 Ειδικής Αγωγής (Παράλληλη Στήριξη)