Το σχολείο μας συμμετέχει σε προγράμματα πολιτιστικά τα οποία καλλιεργούν την αισθητική, την ανάδειξη και προώθηση στοιχείων πολιτισμού….