Αναμνήσεις από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Europia

The Merchant of Venice