ΩΡΕΣ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ   1η ΩΡΑ   2η ΩΡΑ   3η ΩΡΑ   4η ΩΡΑ   5η ΩΡΑ   6η ΩΡΑ   7η
08.10 – 08.55 09.05 – 09.50 10.00 – 10.45 10.55 – 11.35 11.45 – 12.25 12.35 – 13. 10 13.15 – 13.50
ΤΡΙΤΗ  ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΜΑΝΤΑ ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ
ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΓΙΑΧΝΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ ΓΟΥΛΙΑΡΜΗΣ

 

ΡΩΣΣΙΔΗΣ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗ

ΦΟΥΡΝΙΩΤΗΣ

ΝΙΚΗΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΣΤΑΜΕΛΟΣ
ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΕΡΒΟΥ ΣΑΡΡΗΣ