Απλός Αόριστος

Simple Past – ΑΟριστος ΑπλΟς Περιγράφουμε πράξεις: 1.  Που γνωρίζουμε πότε έγιναν: Mum went to work at 8.00 o’clock in the morning. (γνωρίζουμε ακριβώς πότε έγινε η πράξη) My sons all finished the local Junior and Senior High School ( γυμνάσιο/λύκειο) of Castella in the early 2000. (γνωρίζουμε πότε έγινε η πράξη) Mitroglou scored his 15th goal for…

Περισσότερα