Σχολικός κανονισμός-καθηγητές

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών διδασκόντων Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η διδασκαλία, η εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Η πρόοδος, η οικονομική ανάπτυξη, ο πολιτισμός και η συνοχή της κοινωνίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της εκπαίδευσης και κατ΄ επέκταση από τη συμβολή και την…

Περισσότερα

Σχολικος κανονισμος-γονεις

Όπου αναφέρεται ο όρος «κηδεμόνας του μαθητή» αποσαφηνίζεται ότι ως κηδεμόνας νοείται ο πατέρας ή η μητέρα ή οποιοδήποτε νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς φυσικό πρόσωπο, προκειμένου μόνο περί μαθητών που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Περισσότερα

Σχολικος κανονισμος-μαθητες

Το πρόγραμμα του σχολείου αρχίζει στις 08:10 π.μ. και τελειώνει στις 13:55μ.μ. Οι μαθητές είναι αναγκαίο να βρίσκονται στον αύλειο χώρο, ή στο ισόγειο σε περίπτωση κακοκαιρίας, στις 8: 10 π.μ..

Περισσότερα