ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
(Επιλέξτε ημερομηνία και ώρα για το ραντεβού.Αν η ημερομηνία δεν είναι διαθέσιμη, εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα. Συμπληρώστε τα στοιχεία όπως σας τα ζητάει το σύστημα και πατήστε υποβολή.Θα λάβετε επιβεβαιωτικό μήνυμα με τα στοιχεία του ραντεβού στο email που δηλώσατε)