Την Τετάρτη 20 Μαρτίου μέλη της περιβαλλοντικής ομάδας του σχολείου μας είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το παλιό σχολείο στο Νοφαλιά Λασιθίου, όπου παρακολούθησαν ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πρόγραμμα για περιβαλλοντικά θέματα και προβλήματα. Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο υλοποιούν επιστήμονες του τμήματος Χημείας του πανεπιστημίου Κρήτης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος EDU4clima, αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών για την κλιματική αλλαγή και περιλαμβάνει α) ενημέρωση για την κλιματική αλλαγή, β) παρουσίαση τεχνικών μέτρησης ατμοσφαιρικών και κλιματικών δεδομένων και γ) πειραματικές δραστηριότητες.

Η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στις περιβαλλοντικές δράσεις του σχολείου μας και στην προσπάθεια που καταβάλλουμε για ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών μας σε περιβαλλοντικά θέματα.