Καθηγητές και μαθητές του 2ου Γυμνασίου συνεργάζονται και παρουσιάζουν!