Μετά τη δήλωση συμμετοχής των καθηγητών του σχολείου μας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα  Assess@Learning τον Ιούνιο του 2021,

με χαρά σάς ανακοινώνουμε την έναρξη του προγράμματος και για τους μαθητές. Ένα από τα τμήματα της Α τάξης του σχολείου μας θα συνεργαστεί με ομάδες μαθητών από 400 γυμνάσια 5 ευρωπαϊκών χωρών, εφαρμόζοντας στην τάξη μια νέα διαδικτυακή εργαλειοθήκη. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής αυτής για κάθε μάθημα θα ανακοινωθούν στο τέλος της επόμενης χρονιάς.

A@L_Δελτίο πληροφοριών κηδεμόνα