ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

  Όνομα-Επώνυμο μαθητή/τριας

  Ημερομηνία γέννησης

  Ιθαγένεια (πχ ελληνική,αλβανική,βουλγαρική,...)

  Όνομα-Επώνυμο πατέρα

  Όνομα-Επώνυμο μητέρας (Το επώνυμο όπως αναφέρεται στην ταυτότητα ή το διαβατήριό της)

  Επάγγελμα πατέρα

  Ονοματεπώνυμο 1ου κηδεμόνα (Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων 1ος κηδεμόνας είναι εκείνος που έχει την επιμέλεια)

  Ονοματεπώνυμο 2ου κηδεμόνα

  Διεύθυνση (Οδός-Αριθμός-Ταχ.Θυρίδα,αν υπάρχει-Περιοχή-ΤΚ)

  Τηλέφωνο ΣΤΑΘΕΡΟ

  Τηλέφωνο KINHTO (Για άμεση επικοινωνία με τον κηδεμόνα)

  Email κηδεμόνα (Απαραίτητο για να δέχεστε ενημερώσεις.Με την συμπλήρωσή του αποδέχεστε την ηλεκτρονική επικονωνία με το σχολείο)

  Email μαθητή/τριας (Κατά προτίμηση gmail.Απαραίτητο σε κάποια μαθήματα)

  Ο μαθητής θα μετακινείται από και προς το σχολείο με σχολικό ή λεωφορείο του ΚΤΕΛ;
  Αν ναι,από πού,ποια στάση και πόσα μέτρα απέχει από την οικία του.

  Πόσα χρόνια έχει φοιτήσει ο μαθητής/τρια σε ελληνικό σχολείο; (αφορά μόνο αλλοδαπούς μαθητές)

  Συμμετοχή σε εκδηλώσεις με ανάρτηση φωτό ή videoΓΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

  Ο ΔΗΛΩΝ/Η ΔΗΛΟΥΣΑ
  Ονοματεπώνυμο-Αριθ.Αστυν.Ταυτότητας ή Διαβατηρίου