Ύλη Σεπτεμβρίου Α΄τάξη

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα Α’ τάξης από μτφρ Οδύσσεια

  Σελ 9, 10, 11,12 Σελ 18-44, 45, 4 , 51-59, 62- 65, 67, 73-77, 90-99
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Παραγράφοι Α1.1 , Α1.2 , Β1.1. , Β2.1 , Β2.2 , Β3.2 , Β4.2 ,  Β4.3 , Β4.4 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 2021

  ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1ο – ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 1.4   Ευκλείδεια διαίρεση – Διαιρετότητα 1.5   Χαρακτήρες διαιρετότητας – ΜΚΔ – ΕΚΠ – Ανάλυση αριθμού σε γινόμενο πρώτων παραγόντων Κεφαλαιο 2ο – ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ 2.1   Η έννοια του κλάσματος 2.2   Ισοδύναμα κλάσματα 2.3   Σύγκριση κλασμάτων 2.4   Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων 2.5   Πολλαπλασιασμός κλασμάτων 2.6   Διαίρεση κλασμάτων Κεφάλαιο 4ο – ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 4.1   Η έννοια της εξίσωσης – Οι εξισώσεις , , , ,  και (χωρίς τις έννοιες της ταυτότητας και της αδύνατης εξίσωσης). 4.2   Επίλυση προβλημάτων Κεφάλαιο 5ο – ΠΟΣΟΣΤΑ 5.1   Ποσοστά 5.2   Προβλήματα με ποσοστά   ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο 1ο – ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.6   Είδη γωνιών – Κάθετες ευθείες 1.7   Εφεξής και διαδοχικές γωνίες – Άθροισμα γωνιών 1.8   Παραπληρωματικές και συμπληρωματικές γωνίες – Κατακορυφήν γωνίες 1.9   Θέσεις ευθειών στο επίπεδο 1.10 Απόσταση σημείου από ευθεία – Απόσταση παραλλήλων 1.11 Κύκλος και στοιχεία του κύκλου 1.12 Επίκεντρη γωνία 1.13 Θέσεις ευθείας και κύκλου Κεφάλαιο 2ο – ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ 2.3   Μεσοκάθετος ευθύγραμμου τμήματος 2.6   Παράλληλες ευθείες που τέμνονται από μια άλλη ευθεία Κεφάλαιο 3ο – ΤΡΙΓΩΝΑ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΑ 3.1   Στοιχεία τριγώνου – Είδη τριγώνων 3.2   Άθροισμα γωνιών τριγώνου – Ιδιότητες ισοσκελούς τριγώνου 3.3   Παραλληλόγραμμο, ορθογώνιο, ρόμβος, τετράγωνο, τραπέζιο, ισοσκελές τραπέζιο 3.4   Ιδιότητες παραλληλογράμμου, ορθογωνίου, ρόμβου, τετραγώνου, τραπεζίου, ισοσκελούς τραπεζίου   ΟΔΗΓΙΕΣ
 • Δίνονται 2 θέματα θεωρίας από τα οποία επιλέγετε και γράφετε το 1.
 • Δίνονται 3 θέματα ασκήσεων από τα οποία επιλέγετε και γράφετε τα 2.
 • Τα τρία θέματα που γράφετε είναι ισοδύναμα (6,6 μονάδες το καθένα). Αν σε ένα θέμα υπάρχουν υποερωτήματα, αυτά είναι επίσης ισοδύναμα.
 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τελευταία σελίδα της κόλλας αναφοράς για ΠΡΟΧΕΙΡΟ.
 • Στο καθαρό γράφετε με στυλό μπλε ή μαύρο. Μόνο τα σχήματα επιτρέπεται να είναι με μολύβι.
 • Να έχετε μαζί σας 2 στυλό, 1 μολύβι και γεωμετρικά όργανα(τρίγωνο, μοιρογνωμόνιο, διαβήτη)
 • Δεν επιτρέπονται το μπλάνκο και τα κομπιουτεράκια.
 • Η διάρκεια της εξέτασης είναι 2 ώρες. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 30 λεπτά.

ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Κεφ 1,2,3,4,5

Ύλη Σεπτεμβρίου Β΄τάξη

ΑΓΓΛΙΚΑ Β΄ ΤΑΞΗΣ

Student's Book: Unit 1 (σελ 9-26)
Unit 2 (σελ 27-46)
Unit 3 (σελ 47-56)
   
Workbook: Unit 1 (σελ 6-21)
Unit 2 (σελ 22-35)
Unit 3 (σελ 36-47)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β τάξης

Ενότητες 2, 3, 4Β, 2Γ, 5, 6Γ, 8 Γ1 7&Γ2, 11Γ

Ιλιάδα Β τάξης 

Η εισαγωγή του έπους σελ 8-11 Οι ραψΑ  : 1-53, 54-306,  350-431 Ραψ Ζ  : 369-529 Ραψ Π : 684-867 Ραψ Ω : 678-805

B ΤΑΞΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ

-Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη σελ .7,8,9 -Ο Ιουστινιανός και το έργο του σελ. 16,17,18 -Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του σελ. 19,20,21 -Η εξάπλωση των Αράβων σελ.26, 27,28 -Το εμπόριο και ο πολιτισμός των Αράβων σελ.29,30 -Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας σελ.32,33 -Η μεταβατική εποχή:η διαμάχη για το ζήτημα των εικόνων σελ.34,35 -Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ και η αυγή της Νέας Εποχής σελ.36,37 -Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους σελ.39,40 -Η νομοθεσία της Μακεδονικής Δυναστείας και η σύγκρουσή της με τους «δυνατούς» σελ.50,51 -Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα (1025-1081)....53,54 -Οι Κομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας σελ.55,56 -Η ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Εκκλησιών σελ.57,58 -Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης σελ.59,60,61 -Η περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη σελ.62,63,64 -Εξάπλωση των Τούρκων και τελευταίες προσπάθειες ανάσχεσής τους σελ.65,66 -Η Άλωση της Πόλης σελ.67,68 -Ο Καρλομάγνος και η εποχή σελ.89,90 -Οι Ανακαλύψεις σελ.110,111,112 -Η θρησκευτική Μεταρρύθμιση σελ,120,121,122,123

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 2021

  ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1ο – ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ - ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 1.1   Η έννοια της μεταβλητής – Αλγεβρικές Παραστάσεις 1.2   Εξισώσεις α’ βαθμού Κεφαλαιο 2ο – ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 2.1   Τετραγωνική ρίζα θετικού αριθμού Κεφάλαιο 3ο - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 3.3   Η συνάρτηση 3.4   Η συνάρτηση   (χωρίς τις υποπαράγραφους «Η εξίσωση της μορφής » και «Σημεία τομής της ευθείας  με τους άξονες»)     ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο 1ο – ΕΜΒΑΔΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ – ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ 1.3   Εμβαδά επίπεδων σχημάτων 1.4   Πυθαγόρειο Θεώρημα Κεφάλαιο 2ο – ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 2.1   Εφαπτομένη οξείας γωνίας 2.2   Ημίτονο και συνημίτονο οξείας γωνίας  (χωρίς την παρατήρηση β της σελίδας 143). Κεφάλαιο 3ο – ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 3.1   Εγγεγραμμένες γωνίες 3.2   Κανονικά πολύγωνα 3.3   Μήκος κύκλου 3.5   Εμβαδόν κυκλικού δίσκου     ΟΔΗΓΙΕΣ
 • Δίνονται 2 θέματα θεωρίας από τα οποία επιλέγετε και γράφετε το 1.
 • Δίνονται 3 θέματα ασκήσεων από τα οποία επιλέγετε και γράφετε τα 2.
 • Τα τρία θέματα που γράφετε είναι ισοδύναμα (6,6 μονάδες το καθένα). Αν σε ένα θέμα υπάρχουν υποερωτήματα, αυτά είναι επίσης ισοδύναμα.
 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τελευταία σελίδα της κόλλας αναφοράς για ΠΡΟΧΕΙΡΟ.
 • Στο καθαρό γράφετε με στυλό μπλε ή μαύρο. Μόνο τα σχήματα επιτρέπεται να είναι με μολύβι.
 • Να έχετε μαζί σας 2 στυλό, 1 μολύβι και γεωμετρικά όργανα(τρίγωνο, μοιρογνωμόνιο, διαβήτη)
 • Δεν επιτρέπονται το μπλάνκο και τα κομπιουτεράκια.
 • Η διάρκεια της εξέτασης είναι 2 ώρες. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 30 λεπτά.

Νέα Ελληνική γλώσσα Β’ τάξης

Οι ενότητες 1, 2 εκτός σελ. 32                     Ενότητα 3 εκτός σελ 50, Ενότητα 4 εκτόςσελ 62 Ενότητα 5

Κείμενα Νέας Ελληνικής  Λογοτεχνίας Β’ τάξη

Ξυπνάμε κι η θάλασσα ξυπνά μαζί μας Πίνοντας ήλιο κορινθιακό Από το ημερολόγιο της άννας φρανκ Γιατί; Η μάνα Δυο γράμματα της Χαράς Για ένα παιδί που κοιμάται Βγαίνοντας από το σχολειό
ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Παράγραφος 2.2 / 3.1 /3.2 / 3.3 (εκτος σελ 52) /3,4 /3.5 /3.6 / 3.7/ 4.5 /5.1 /5.2 /5.3
ΧΗΜΕΙΑ  Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Παραγραφοι 1.2 / 1.3 /2.2 / 2.3 / 2.5 / 2.8 / 2.10 / 2.11

Ύλη Σεπτεμβρίου Γ΄τάξη

Αρχαία Ελληνική γλώσσα Γ Γυμνασίου- ΄Υλη

 • Κείμενα 1,2,4 (λεξιλόγιο, μετάφραση, ασκήσεις κατανόησης και συντακτικό)
 • παραθετικά ομαλών κι ανώμαλων επιθέτων
 • δευτερεύουσες προτάσεις, επιρρηματικές κι ονοματικές (αναγνώριση, εισαγωγή, εκφορά, συντακτικός τους ρόλος)
 • η ναυς, η χειρ, ο παις, η γυνή
 • αόριστος β ενεργητικής και μέσης φωνής
 • παθητική φωνή Α και μετατροπή της ενεργητικής σε παθητική σύνταξη

ΑΡΧΑΙΑ  ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γ΄ΤΑΞΗΣ

Ελένη: στίχοι 1-840. Εξαιρείται η πάροδος. Στους παραπάνω στίχους , ερωτήσεις και σχόλια Εισαγωγή: τα φυλλάδια "εισαγωγή στη Δραματική Ποίηση 1 και 2" . Εξαιρείται ο ορισμός της Τραγωδίας κατά τον Αριστοτέλη.

Ι) ΝΕΟΤΕΡΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 1,3,5,7,8,9,10,12,17,18,19,20 21,22,29,30,31,32,34,35,38

ΙΙΙ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 2ο,3ο,4ο,5ο,7ο,8ο,9ο,10ο

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

  Για το σχολικό έτος 2020-2021 ορίζεται εξεταστέα ύλη στο μάθημα των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ της Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ η ακόλουθη από το βιβλίο των Μαθηματικών του Οργανισμού που διδάχθηκε τη φετινή σχολική χρονιά: Α’ ΜΕΡΟΣ: ΑΛΓΕΒΡΑ
 • Κεφάλαιο 1ο (Αλγεβρικές παραστάσεις)
Οι παράγραφοι 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 χωρίς την υποπαράγραφο «ε) Διαφορά κύβων-άθροισμα κύβων», 1.6 χωρίς τις υποπαραγράφους: «δ) Διαφορά κύβων–άθροισμα κύβων» και στ) «Παραγοντοποίηση τριωνύμου της μορφής χ2+(α+β)χ+αβ», 1.9 & 1.10.
 • Κεφάλαιο 2ο (Εξισώσεις - Ανισώσεις)
Η παράγραφος 2.2 χωρίς το μέρος του Β που αφορά την απόδειξη του τύπου των λύσεων και χωρίς την υποπαράγραφο «παραγοντοποίηση τριωνύμου».   Β’ ΜΕΡΟΣ: ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
 • Κεφάλαιο 1ο (Γεωμετρία)
Οι παράγραφοι: 1.1 & 1.2 του σχολικού βιβλίου.

ΙΙ) ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ΤΑΞΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 1η Β,2η , 3η , 4η , 5η
ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Κεφ 1 (εκτος σελ 21, 25,26,27,28) 
Κεφ 2 (εκτός σελ 41,42,43,47,48,49,50,51)
Κεφ 3 μόνο την ενότητα 3.6 στην σελ 79)
Κεφ 4 
Κεφ 5 (εκτός την σελ 103)

ΧΗΜΕΙΑ Γ

1η ΕΝΟΤΗΤΑ: 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 4.3
2η ΕΝΟΤΗΤΑ: 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 3.1, 3.4
3η ΕΝΟΤΗΤΑ: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4