ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΧΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΠΕΜΦΘΕΙ Η ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ