Τα αποτελέσματα των εξετάσεων Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν μετά τις 14:00.