ΑΓΓΛΙΚΑ Β΄ ΤΑΞΗΣ

Student's Book: Unit 1 (σελ 9-26)
Unit 2 (σελ 27-46)
Unit 3 (σελ 47-56)
   
Workbook: Unit 1 (σελ 6-21)
Unit 2 (σελ 22-35)
Unit 3 (σελ 36-47)

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Σχολικό Βιβλίο σελ. 9-78

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Β΄ ΤΑΞΗΣ - ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ
Εισαγωγή
Α1-306, 350-431
Ζ369-529
Π684-867
Χ337-394

 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γ΄ ΤΑΞΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 1-36, ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΣΤΙΧΟΙ 1-192, ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
ΣΤΙΧΟΙ 436-840 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΤΑΞΗΣ
Όλη η διδαχθείσα εκτός από την 1η ενότητα.

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΤΑΞΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ :2, 3, 4 Β2 Γ1 Γ2
5, 6 Γ1
11Β2 Γ και 12 Γ1

ΑΡΧΑΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΛΩΣΣΑ  Γ΄ ΤΑΞΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 1 ΚΑΙ 2 (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ, ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ)
ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ
ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΦΩΝΗΣ
ΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 1 ΚΑΙ 2 ΚΑΙ ΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Η ΓΥΝΗ, Ο ΠΑΙΣ, Η ΧΕΙΡ, Η ΝΑΥΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΚΙ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΕΝΡΙΝΟΛΗΚΤΩΝ ΚΙ ΥΓΡΟΛΗΚΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΚΙ ΑΟΡΙΣΤΟΣ  Α
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β΄ ΤΑΞΗΣ

  1. Από το βιβλίο Βιολογίας Α΄ Γυμνασίου οι σελίδες: 103-108, 114-115, 123-128.
  2. Από το βιβλίο Βιολογίας Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου οι σελίδες: 78-82.
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Α΄ ΤΑΞΗΣ
DEUTSCH EIN HIT 1
Κεφάλαιο 1
Σελίδες:  14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 ,23, 24
Ασκήσεις σελίδες: 122, 123, 125, 130, 131
Κεφάλαιο 2
Σελίδες: 26, 27, 28, 29 ,30, 33, 35, 37, 38
Ασκήσεις σελίδες: 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 143
Κεφάλαιο 3
Σελίδες: 40 ,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 54
Ασκήσεις σελίδες:  146, 147, 149, 152, 154, 155

ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ΤΑΞΗΣ

ΣΕΛ.21-34 & 43-66

ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ ΤΑΞΗΣ 

-Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη σελ .7,8,9 
-Ο Ιουστινιανός και το έργο του σελ.16,17,18 
-Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του σελ. 19,20,21 
-Η εξάπλωση των Αράβων σελ.26, 27,28
-Το εμπόριο και ο πολιτισμός των Αράβων σελ.29,30
- Η μεταβατική εποχή …εικόνων σελ.34,35    
-Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ και η αυγή μιας Νέας Εποχής σελ.36,37
-Η διάδοση του χριστιανισμού στους Μορασβούς και στους Βουλγάρους σελ.39,40
 -Η νομοθεσία των Μακεδόνων και η σύγκρουση με τους «δυνατούς» σελ.50,51
-Η ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Εκκλησιών  σελ.57,58  
-Οι   σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης σελ.59,60,61

ΝΕΟΤΕΡΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 1,3,5,7,8,9,10,12,17,18,19,20

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ΄ΤΑΞΗΣ

 

 ΚΕΦ. 3, 4, 5, 6, 8, 9

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  Α’ ΤΑΞΗΣ

ΜΕΡΟΣ Α’ : ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ
ΚΕΦ1Ο :  1.4  , 1.5
ΚΕΦ2Ο : 2.1 , 2.2 , 2.3,  2.4  , 2.5
ΚΕΦ3Ο :  3.1   , 3.5
ΚΕΦ5Ο :  5.1  , 5.2
ΚΕΦ7Ο :  7.1 , 7.2 , 7.3 , 7.4
ΜΕΡΟΣ Β’ : ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
ΚΕΦ1Ο :1.1 , 1.2 , 1.3 , 1.4  , 1.5, 1.6 , 1.7 , 1.9,  1.10 , 1.11, 1.12
ΚΕΦ2Ο :  2.3 ,  2.6 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  Β’ ΤΑΞΗΣ

ΜΕΡΟΣ Α’
ΚΕΦ1Ο :  1.1  , 1.2
ΚΕΦ2Ο : 2.1 , 2.2
ΚΕΦ3Ο :  3.1   , 3.2 ( Χωρίς τις εφαρμογές  2, 3)   , 3.3,  3.4 ( Χωρίς την ενότητα  ΄΄ Η εξίσωση της μορφής αχ + βy  = γ  και σημεία τομής με τους άξονες της ευθείας αχ + βy  = γ ΄΄) , 3.5
ΜΕΡΟΣ Β’
ΚΕΦ1Ο : 1.2 , 1.3 , 1.4
ΚΕΦ2Ο :  2.1 ,  2.2 ( Χωρίς την παρατήρηση  β της σελίδας 143)
ΚΕΦ3Ο :  3.1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ’ ΤΑΞΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020
Για το σχολικό έτος 2019-2020 ορίζεται εξεταστέα ύλη στο μάθημα των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ της Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ η ακόλουθη από το βιβλίο των Μαθηματικών του Οργανισμού που διδάχθηκε τη φετινή σχολική χρονιά:
Α’ ΜΕΡΟΣ:  ΑΛΓΕΒΡΑ
Κεφάλαιο 1ο (Αλγεβρικές παραστάσεις)
Οι παράγραφοι 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 χωρίς την υποπαράγραφο «ε) Διαφορά κύβων - άθροισμα κύβων», 1.6 χωρίς τις υποπαραγράφους: «δ) Διαφορά κύβων–άθροισμα κύβων» και στ) «Παραγοντοποίηση τριωνύμου της μορφής χ2+(α+β)χ+αβ», 1.9 & 1.10.
Κεφάλαιο 2ο (Εξισώσεις - Ανισώσεις)
Η παράγραφος 2.2 χωρίς το μέρος του Β που αφορά την απόδειξη του τύπου των λύσεων και χωρίς την υποπαράγραφο «παραγοντοποίηση τριωνύμου».
Β’ ΜΕΡΟΣ:  ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
Κεφάλαιο 1ο (Γεωμετρία)
Οι παράγραφοι: 1.1 & 1.2 του σχολικού βιβλίου.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  Α΄ ΤΑΞΗΣ

Σχολικό βιβλίο :σελ. 9-51
Τετράδιο Εργασιών σελ. 7-27
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ ΤΑΞΗΣ
Ενότητες 1η-5η εκτός από
2Β1 εγκλίσεις στις ανεξάρτητες προτάσεις
3Β2 συζυγίες
4Β1 διαθέσεις

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1η (εκτός σελ.22) , 2η , 3η , 4η

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α΄ ΤΑΞΗΣ

Όλη η διδαχθείσα 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Β΄ ΤΑΞΗΣ

  1. Ξυπνάμε κι η θάλασσα  ξυπνά μαζί μας
  2. Πίνοντας ήλιο κορινθιακό
  3. Θέλω να πα στην ξενιτιά
  4. Ξενιτεμένο μου πουλί
  5. Ο Κάσπαρ Χάουζερ στην έρημη χώρα
  6. Δυο γράμματα της Χαράς
  7. Για ένα παιδί που κοιμάται
  8. Η μάνα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ

ΟΛΗ Η ΔΙΔΑΧΘΕΙΣΑ

ΦΥΣΙΚΗ Α΄ ΤΑΞΗΣ

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 
1. Μετρήσεις μήκους – η Μέση Τιμή  
2.Μετρήσεις Χρόνου – Η Ακρίβεια
3.Μετρήσεις μάζας – Τα διαγράμματα
4.Μέτρηση όγκου
5.Μέτρηση Πυκνότητας
7.Από τη Θερμότητα στη Θερμοκρασία – Η Θερμική Ισορροπία

ΦΥΣΙΚΗ Β΄ ΤΑΞΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. 1 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.3)  Τα φυσικά μεγέθη και οι μονάδες τους:
α) Τα θεμελιώδη μεγέθη (το μήκος, ο χρόνος και η μάζα)
β) Παράγωγα μεγέθη (εμβαδόν, όγκος, πυκνότητα)
ΜΟΝΟ: Μονάδες και μετατροπές τους,
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΚΙΝΗΣΕΙΣ 
2.2) Η έννοια της ταχύτητας (Εκτός: Διανυσματική περιγραφή της ταχύτητας ή η έννοια της ταχύτητας στη φυσική)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΥΝΑΜΕΙΣ 
3.1)  Η έννοια της  δύναμης 
3.2) Δυο σημαντικές δυνάμεις  στον κόσμο 
3.3) Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων (Εκτός: Δύναμη που ασκείται από τραχιά επιφάνεια και Ανάλυση δύναμης)
3.4) Δύναμη και ισορροπία 
3.5) Ισορροπία υλικού σημείου (Eκτός: Ανάλυση δυνάμεων και ισορροπία)
3.6) Δύναμη και μεταβολή της ταχύτητας 
3.7) Δύναμη και αλληλεπίδραση (Εκτός: Οι εφαρμογές της παραγράφου)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΙΕΣΗ 
4.1) Πίεση 
4.2) Υδροστατική πίεση
4.3) Ατμοσφαιρική πίεση (Εκτός : Πως υπολογίζουμε την ατμοσφαιρική πίεση)
4.4) Μετάδοση των πιέσεων στα ρευστά – Αρχή του Πασκάλ
4.5) Άνωση – Αρχή του Αρχιμήδη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:  ΕΝΕΡΓΕΙΑ
5.1) Έργο και  ενέργεια (Εκτός: Δύναμη πλάγια στη μετατόπιση)

ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ ΤΑΞΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1:ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟ
1.1) Γνωριμία με την ηλεκτρική δύναμη
1.2) Το ηλεκτρικό φορτίο
1.3) Το ηλεκτρικό φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου
1.4) Τρόποι ηλέκτρισης και η μικροσκοπική ερμηνεία ( Μόνο οι παράγραφοι : Ηλέκτριση με τριβή ,Ηλέκτριση  με επαφή Και η παράγραφος αγωγοί και μονωτές)
1.5) Νόμος του Κουλόμπ ( Όχι η παράγραφος :Έλξη μεταξύ φορτισμένου και ουδέτερου σώματος)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
2.1) Το ηλεκτρικό ρεύμα
2.2) Ηλεκτρικό κύκλωμα (Εκτός: Ταχύτητα των ηλεκτρονίων στο ηλεκτρικό κύκλωμα  και η προέλευση των ηλεκτρονίων σ' ένα κύκλωμα.)
2.3) Ηλεκτρικά δίπολα  (Εκτός : Ισχύει ο νόμος του Ohm για κάθε ηλεκτρικό δίπολο; Νόμος του Ohm και μικρόκοσμος, Μικροσκοπική ερμηνεία της αντίστασης ενός μεταλλικού αγωγού)
2.5) Εφαρμογές αρχών διατήρησης στη μελέτη απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων (Εκτός: Οι αποδείξεις των τύπων σύνδεσης αντιστατών  και oι δυο πρώτες παράγραφοι  σελ.52-53 δηλ. Κύκλωμα σύνδεσης σε σειρά,  Κύκλωμα σύνδεσης σε παράλληλη σύνδεση)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
3.6) Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
4.1) Ταλαντώσεις (Εκτός: Δύναμη στην απλή αρμονική ταλάντωση)
4.2) Μεγέθη που χαρακτηρίζουν μια ταλάντωση
4.3) Ενέργεια και ταλάντωση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ
5.1) Μηχανικά κύματα
5.2) Κύμα και ενέργεια
5.3) Χαρακτηριστικά μεγέθη του κύματος (Εκτός: Η απόδειξη της εξίσωσης   V = λ *f , και  Κυματικά φαινόμενα:Ανάκλαση και διάθλαση Μηχανικών κυμάτων Ανάκλαση – Διάθλαση)

ΧΗΜΕΙΑ Β΄ ΤΑΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ                                         
1.2) Καταστάσεις των υλικών
1.3) Φυσικές ιδιότητες των υλικών
ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ , ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΚΡΟΚΟΣΜΟ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ
2.2) Το νερό ως διαλύτης – Μείγματα
       2.2.1) Μείγματα
       2.2.2) Διαλύματα
2.3) Περιεκτικότητα διαλύματος – Εκφράσεις περιεκτικότητας 
       2.3.1) Περιεκτικότητα διαλύματος στα εκατό βάρος προς βάρος (% w/w)
       2.3.2) Περιεκτικότητα διαλύματος στα εκατό βάρος προς όγκο (% w/v)
       2.3.3) Περιεκτικότητα διαλύματος στα εκατό όγκο προς όγκο (% v/v)
2.6) Διάσπαση του νερού – Χημικές ενώσεις και χημικά στοιχεία 
       2.6.1) Ηλεκτρολυτική διάσπαση του νερού
2.7) Χημική  αντίδραση 
2.8) Άτομα και μόρια 
2.9) Υποατομικά σωματίδια- ιόντα
2.10) Σύμβολα χημικών στοιχείων και χημικών ενώσεων