Simple Past – ΑΟριστος ΑπλΟς

Περιγράφουμε πράξεις:

1.  Που γνωρίζουμε πότε έγιναν:
 • Mum went to work at 8.00 o’clock in the morning. (γνωρίζουμε ακριβώς πότε έγινε η πράξη)
 • My sons all finished the local Junior and Senior High School ( γυμνάσιο/λύκειο) of Castella in the early 2000. (γνωρίζουμε πότε έγινε η πράξη)
 • Mitroglou scored his 15th goal for Olympiakos at Karaiskakis football stadium, in the second half, last night.
2.  Πράγματα που κάναμε στο παρελθόν αλλά δε κάνουμε τώρα:
 • My sister danced for hours at parties when she was younger.

  I’m living with my past

3.  Ιστορίες:
 • Peter run out of the room and started shouting for help.
4. Όταν ρωτάμε κάτι για το παρελθόν θέλοντας να μάθουμε τον ακριβή χρόνο που συνέβη η πράξη.        
 • When did you buy your cellphone?
 • What time did you wake up?
5. Χρονικές περιόδους  (με αρχή και τέλος)
 • Eleni spent four days on Lake Como.

Μικρή σημείωση 1η:

Πολλοί νομίζουν ότι επιρρήματα όπως ‘always’, ‘every day’ κτλ. χρησιμοποιούνται μόνο στον Present Simple (ρουτίνα, επανάληψη, συνήθεια). Δεν είναι έτσι…μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και στον Past Simple (ρουτίνα, επανάληψη, συνήθεια).

 • I always took two sugars in my coffee when I was younger..I don’t now.
 • Sally always put brown sugar in my Irish coffee, topped with rich thick cream!

Συμπέρασμα:

Για να νιώθετε σιγουριά χρησιμοποιώντας τον Απλό Αόριστο

1. η οποιαδήποτε χρονική στιγμή που έχετε στο μυαλό σας να είναι στο παρελθόν:

 • πέρυσι   (last year)
 • όταν ήμουν στο νηπιαγωγείο   (when I was at the nursery school)
 • όταν ο πατέρας μου αγόρασε το μεγάλο αυτοκίνητο   (when my dad bought our big car)
 • πριν τρία χρόνια στην Πάρο    (three years ago in Paros)
 • όταν γράφτηκα στην πισίνα    (when I took up swimming lessons)
 • στις τελευταίες διακοπές   (my last holiday)

2. να γνωρίζετε (φυσικά!) τον τύπο του ρήματος στον αόριστο δηλαδή playplayed (ομαλό), go-went (ανώμαλο)

Παράδειγμα: Θέλω να πω:

Χτες πήγα και ρώτησα για ένα καινούργιο κινητό που ήθελα αλλά ήτανπολύ ακριβό!

 • Το πήγα είναι: went (ανώμαλο)
 • Το ρώτησα είναι: asked (ομαλό)
 • Το ήθελα είναι: wanted (ομαλό)
 • Το ήταν είναι: was (ανώμαλο & βοηθητικό)
 • Γνωρίζω πότε έγινε η πράξη;  Χτες

Άρα:

Yesterday I went and asked about a new cellphone I wanted but it was very expensive!

Key Words:

 • yesterday 
 • last year
 • five minutes ago
 • the other day
 • in the past
 • last week
 • in those days

Μικρή σημείωση 2η:

Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να πούμε ”Η φίλη μου σκέφτεται (has been thinking)1 να μου κάνει δώρο  για τα γενέθλιά  μου ένα ωραίο πουλόβερ που το έψαχνε (had been looking for)2 για αρκετό καιρό και τελικά το είδε (saw/found)3 σε μια βιτρίνα σε ένα μικρό μαγαζί στην άκρη της πόλης. Ελπίζω να το κάνει (Ι hope she will)4…το χρειάζομαι!”

Όπως καταλάβατε χρησιμοποίησα 4 χρόνους. Ο 1ος δείχνει μια πράξη που είναι σε εξέλιξη εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα  (Παρακείμενος διαρκείας), ο 2ος εκφράζει μια πράξη που συνέβαινε για κάποιο χρονικό διάστημα ΠΡΙΝ η φίλη μου δει το πουλόβερ στο μαγαζί (Υπερσυντέλικοςδιαρκείας), ο 3ος δηλαδή αυτός που μας ενδιαφέρει..δηλώνει πότε ακριβώς έγινε (και τελείωσε) η πράξη (Απλός αόριστος). Ο 4ος είναι μελλοντικός (Απλός μέλλοντας).

Αρκετοί θα πουν..”αυτά είναι λίγο δύσκολα”.  Ίσως είναι…να φροντίσετε να επικεντρώνεστε στη χρονική στιγμή που έχει τελειώσει στο παρελθόν και μετά ‘κτίζετε΄τους υπόλοιπους χρόνους (αν υπάρχουν) και δεν είναι φυσικά όλοι στον Απλό αόριστο όπως στην επόμενη πρόταση ”Once I travelled to London with my friend Keath, on the back of a truck. It was a long bumpy trip which took us longer than usual but we really enjoyed it!”

Exercise.

1. The front school door __ closed __ (close) four minutes ago.

2. People of all ages ___ went __(go) to the rock concert last week.

3. Three children ___ left ___ (leave) the party very early last night.

4. Mary and her friends ___ visited ___(visit) the local zoo the other day (τις προάλλες).

5. Tom’s father __ didn’t go ___ (not go) to work yesterday. It __ was __(be) a Bank Holiday.

6. Last year the Blacks ___ stayed ___(stay) at home. They ___ didn’t go __ (not go) away to the Greek islands.

7. Dad ___ didn’t watch ___(not watch) the whole DVD last night. He __ fell__(fall) asleep halfway.

8. When Caroline was a teenager she ___ hated __(hate) mowing the lawn in their front garden.

9. __ Did __ Alex __ go __ (go) to church this morning?

10. Tania ___ had ___(have) nice presents for Christmas. She liked them all.

Κατεβάστε την άσκηση πατώντας εδώ