Πρόεδρος: Απιδιανάκης Εμμανουήλ –Αντιπρόεδρος: Τζανιδάκης Χάρης-Ταμίας: Κορομπύλιας Θάνος-Ειδικός Ταμίας:Θαλασσινού Μαρία- Eιδικός Γραμματέας: Μαυρικάκη Μαρία-Μέλος: Ροβίθης Νίκος