ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Α1 Α2 Α3 Β1 Β2 Β3 Γ1 Γ2 Γ3
Νεοελ. γλώσ Αλεβιζοπούλου Αλεβιζοπούλου Τουτουδάκη Νεοελ. γλώσ Ζερβού Ζερβού Γιανναδάκη Νεοελ. γλώσ Μανουσάκη Γουλιαρμής Μανουσάκη
Κείμενα Ζερβού Ζερβού Μανουσάκη Κείμενα Αλεβιζοπούλου Αλεβιζοπούλου Αλεβιζοπούλου Κείμενα Αλεβιζοπούλου Αλεβιζοπούλου Αλεβιζοπούλου
Οδύσσεια  Γιανναδάκη Γιανναδάκη Αλεβιζοπούλου Ιλιάδα Μανουσάκη Μανουσάκη Μανουσάκη Ελένη Γιανναδάκη Γιανναδάκη Γιανναδάκη
Αρχ γλώσ Μανουσάκη Μανουσάκη Μανουσάκη Αρχ γλώσ Ζερβού Ζερβού Ζερβού Αρχ γλώσ Ζερβού Ζερβού Γιανναδάκη
Μαθηματικά Φασουλάς Φασουλάς Φασουλάς Μαθηματικά Λιανάκης Λιανάκης Λιανάκης Μαθηματικά Αρχαύλης Λιανάκης Λιανάκης
Φυσική Τουτουδάκης Τουτουδάκης Τουτουδάκης Φυσική Τουτουδάκης Τυυτουδάκης Τουτουδάκης Φυσική Τουτουδάκης Τουτουδάκης Τουτουδάκης
Γεωγραφία Τουτουδάκης Τουτουδάκης Λιανάκης Γεωγραφία Γιαχνάκης Γιαχνάκης Γιαχνάκης ΚΠΑ Κοζύρη Γιανναδάκη Κοζύρη
Αγγλικά Φουρνιώτης Φουρνιώτης Φουρνιώτης Αγγλικά Φουρνιώτης Φουρνιώτης Φουρνιώτης Αγγλικά Φουρνιώτης Φουρνιώτης Φουρνιώτης
Γαλλικά Γρηγοροπούλου Γαλλικά Γρηγοροπούλου Γρηγοροπούλου Γαλλικά Γρηγοροπούλου
Γερμανικά Δασκαλάκη Δασκαλάκη Γερμανικά Δασκαλάκη Δασκαλάκη Γερμανικά Δασκαλάκη Δασκαλάκη Δασκαλάκη
Θρησκευτικά Μαυρικάκη Μαυρικάκη Μαυρικάκη Θρησκευτικά Μαυρικάκη Μαυρικάκη Μαυρικάκη Θρησκευτικά Μαυρικάκη Μαυρικάκη Μαυρικάκη
Ιστορία Δασκαλάκη Δασκαλάκη Δασκαλάκη Ιστορία Γουλιαρμής Γουλιαρμής Γουλιαρμής Ιστορία Γουλιαρμής Γουλιαρμής Γουλιαρμής
Βιολογία Γιαχνάκης Γιαχνάκης Γιαχνάκης Βιολογία Γιαχνάκης Γιαχνάκης Γιαχνάκης Βιολογία Γιαχνάκης Γιαχνάκης Γιαχνάκης
Γυμναστική Μαστοράκης Μαστοράκης Μαστοράκης Γυμναστική Μαστοράκης Μαστοράκης Μαστοράκης Γυμναστική Μαστοράκης Μαστοράκης Μαστοράκης
Οικ. οικον  Τσινιβίζη Τσινιβίζη Τσινιβίζη Χημεία Τουτουδάκης Τουτουδάκης Τουτουδάκης Χημεία Γιαχνάκης Γιαχνάκης Γιαχνάκης
Μουσική Παπαδάκη Παπαδάκη Παπαδάκη Μουσική Παπαδάκη Παπαδάκη Παπαδάκη Μουσική Παπαδάκη Παπαδάκη Παπαδάκη
Καλλιτεχνικά Πανέ Πανέ Πανέ Καλλιτεχνικά Πανέ Πανέ Πανέ Καλλιτεχνικά Πανέ Πανέ Πανέ
Πληροφορική Νικητάκη Νικητάκη Νικητάκη Πληροφορική Νικητάκη Νικητάκη Νικητάκη Πληροφορική Νικητάκη Τσάκωνας Τσάκωνας
Τεχνολογία Ρωσσίδης Ρωσσίδης Ρωσσίδης Τεχνολογία Ρωσσίδης Ρωσσίδης Ρωσσίδης Τεχνολογία Ρωσσίδης Ρωσσίδης Ρωσσίδης
Δεξιότητες
Ρέτσιος
Τσινιβίζη
Τσινιβίζη
Δεξιότητες
Γιανναδάκη
Γιανναδάκη
Γιανναδάκη
Δεξιότητες
Ρέτσιος
Ρέτσιος
Ρέτσιος