ΩΡΕΣ  ΓΟΝΕΩΝ
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ   1η ΩΡΑ   2η ΩΡΑ   3η ΩΡΑ   4η ΩΡΑ   5η ΩΡΑ   6η ΩΡΑ   7η
ΤΡΙΤΗ

 

ΓΟΥΛΙΑΡΜΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ

ΦΕΡΑΡΑ

ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ

ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

ΖΕΡΒΟΥ

 

ΠΕΜΠΤΗ

 

ΓΙΑΧΝΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΚΗ

ΜΑΥΡΙΚΑΚΗ

ΛΙΑΝΑΚΗΣ

ΡΩΣΣΙΔΗΣ

 

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ

ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗΣ
ΩΡΕΣ  ΓΟΝΕΩΝ   (ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ)
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ   1η ΩΡΑ   2η ΩΡΑ   3η ΩΡΑ   4η ΩΡΑ   5η ΩΡΑ   6η ΩΡΑ   7η
 

ΤΕΤΑΡΤΗ

 

ΑΒΤΖΗΣ ΔΡΟΣΑΤΑΚΗ ΔΡΟΣΑΤΑΚΗ ΑΒΤΖΗΣ ΛΕΜΟΝΑΚΗ

 

1ηώρα: 8.10 – 8.55                  4ηώρα: 10.55 – 11. 35                7ηώρα: 13.15 – 13.50

2ηώρα: 9.05 – 9.50                  5ηώρα: 11.45 – 12.25

3ηώρα: 10.00 – 10.45              6ηώρα: 12.35 – 13. 10