Πρόεδρος: Απιδιανάκης Εμμανουήλ –Αντιπρόεδρος: Αυγουστινάτος Γιώργος-Γενικός Γραμματέας: Κασωτάκη Μαρία- Eιδικός Γραμματέας: Φραγκιουδάκη Μαρία-Ταμίας: Ευαγγελινάκη Δήμητρα-Μέλος: Ανδρουλάκη Αθηνά